ReadyPlanet.com

 หน้ารวมกระทู้ > ปัญหาบัตรทอง ตัว ท.74 ของคนพิก...

ปัญหาบัตรทอง ตัว ท.74 ของคนพิการ.


ความเป็นมา
 
                          จากการที่รัฐบาลปัจจุบันมีความตั้งใจที่จะทำให้ประชาชนทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ โดยถ้วนหน้า และได้ริเริ่มนโยบาย 30 บาท รักษาทุกโรคขึ้น โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนทุกคน สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้ตามความจำเป็น

        

                          เนื่องจากนโยบายสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้านี้เป็นเรื่องใหม่ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีการสื่อสาร ทำความเข้าใจ ระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการอย่างชัดเจน และต่อเนื่อง โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีช่องทาง ในการสอบถามปัญหาข้อข้องใจและข้อร้องเรียน ซึ่งจะช่วยบรรเทาความทุกข์ร้อน วิตกกังวลของผู้รับบริการ และยังเป็นช่องทางให้ผู้ให้บริการได้รับทราบข้อบกพร่องของการให้บริการ ซึ่งจะสามารถนำมาปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น สนองตอบความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการสร้างเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานอีกด้วย

     

                          กระทรวงสาธารณสุข จึงมีนโยบายที่จะให้สถานบริการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จัดให้มีหน่วยงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ขึ้น และมีการดำเนินงานเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกันได้ทั่วประเทศ สำหรับในส่วนกลาง ได้จัดตั้งหน่วยรับเรื่องราวร้องทุกข์ โดยใช้ชื่อ " ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ " 
 
วัตถุประสงค์ 

       

     1.   เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

     2.   เป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูล ข่าวสาร แนะนำการให้บริการ ให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหา

     3.     สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อให้

     ผู้รับบริการได้ รับบริการที่มีคุณภาพ และเกิดความพึงพอใจ
 

พันธกิจ 

  • คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้รับบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
  • รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้รับบริการ
  • พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการพัฒนาระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
  • ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าทั้งเชิงรุกและ   เชิงรับ 

บทบาทหน้าที่

                             

1.  รับเรื่องร้องทุกข์ ชี้แจงตอบข้อข้องใจ บรรเทาความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ รวมทั้งการติดตามปัญหาให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด

 

2.  ตรวจสอบข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจ แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างผู้รับบริการ และผู้ให้บริการ โดยจัดให้มีระบบการตอบกลับ หรือแจ้งความคืบหน้าทุกราย

 

3.  รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

 

4.  ประสานงานระหว่างผู้รับบริการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า

 

5.  ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งเชิงรุก และเชิงรับ เพื่อสร้างความเข้าใจของผู้รับบริการ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

 

6.      สรุป รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอต่อคณะกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาแก้ไข และปรับปรุงระบบการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331

http://www.waddeeja.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ

สมาคมคนพิการ

0609531216

*********************

 ผู้ตั้งกระทู้ พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2010-09-06 12:17:42 IP : 124.122.2.107


[1]

ความเห็นที่ 1 (3209558)

โทร ......  1330   สายด่วน ..............ห่วยแตก  โทรตอน  09.00 น. วันนี้  6 ก.ย.53

 

1. ติดต่อ เจ้าหน้าที่ รับสาย ผู้หญิง...... ให้ข้อมูล เสร็จ รับ จะดำเนินการให้.....และจะติดต่อกลับ (ให้เบอร์กลับไว้แล้ว)

ก็ไม่โทรกลับ........................

2. อีก 1 ชั่วโมงต่อมา โทรไปใหม่ ให้ขอมูลเหมือนเดิมอีก (กดคอมแล้ว......................) ถูกต้องมีสิทธ์  เดี๋ยวดำเนินการให้เดี๋ยวนี้..เลย  (คนรับโทรศัพท์ คนใหม่ ) เดี๋ยวโทรกลับ........................

3. เวลา เที่ยง โทรกลับ โทรศัพท์ อัตโนมัติ เทป ทำงาน ไม่รู้เรื่อง (มันก็พูดตามโปรแกรมที่ตั้งไว้ ไม่มีเจ้าหน้าที่ กด 0 แล้ว)

ท่านครับ.... (ผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบทั้งหลายแหล่....... ทำงานมาก ๆ ให้สมกับเดือนเงินได้มั๊ยครับ......)

 

คนนี้คนพิการ ถือบัตร ท.74 ชื่อวิชัย   นอนรอ การประสานงาน จาก 1330 กับโรงพยาบาลธรรมสาสตร์รังสิต ตั้ง แต่ 09.00 - 12.00 น. และต้องจนกว่า จะทำงาน บ่ายโมง..................

 

มันอะไรกันประเทศไทย ความล่าช้าเกิดกับเจ้าที่..... รับปากชุ่ย ๆ ให้ผ่านไป จนป่านนี้..คนพิการ นอนรอเอกสารส่งต่อ...อยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตรืรังสิต จ.ปทุมธานี ท่านเห็นว่า..... ท.74 ไม่ง่ายอย่างที่พูด กันนะครับ......

 

หลักการดีมาก ๆ ครับ อ่านดูอีกครั้ง.....

ปัญหาอยู่ที่ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบครับ......

พอมีการเสียชีวิตขึ้น ก็ฟ้องร้องไล่เบี้ยกัน..... คราวนี้..สนุกครับ.... ตอนอยู่....ไม่ทำหน้าที่ให้ดี..... ระวังให้ดีนะครับ...

ความซวยจะมาเยือน เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบทั้งหลายแห่.........
 

                          จากการที่รัฐบาลปัจจุบันมีความตั้งใจที่จะทำให้ประชาชนทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ โดยถ้วนหน้า และได้ริเริ่มนโยบาย 30 บาท รักษาทุกโรคขึ้น โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนทุกคน สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้ตามความจำเป็น

        

                          เนื่องจากนโยบายสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้านี้เป็นเรื่องใหม่ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีการสื่อสาร ทำความเข้าใจ ระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการอย่างชัดเจน และต่อเนื่อง โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีช่องทาง ในการสอบถามปัญหาข้อข้องใจและข้อร้องเรียน ซึ่งจะช่วยบรรเทาความทุกข์ร้อน วิตกกังวลของผู้รับบริการ และยังเป็นช่องทางให้ผู้ให้บริการได้รับทราบข้อบกพร่องของการให้บริการ ซึ่งจะสามารถนำมาปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น สนองตอบความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการสร้างเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานอีกด้วย

     

                          กระทรวงสาธารณสุข จึงมีนโยบายที่จะให้สถานบริการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จัดให้มีหน่วยงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ขึ้น และมีการดำเนินงานเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกันได้ทั่วประเทศ สำหรับในส่วนกลาง ได้จัดตั้งหน่วยรับเรื่องราวร้องทุกข์ โดยใช้ชื่อ " ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ " 
 
วัตถุประสงค์ 

       

     1.   เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

     2.   เป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูล ข่าวสาร แนะนำการให้บริการ ให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหา

     3.     สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อให้

     ผู้รับบริการได้ รับบริการที่มีคุณภาพ และเกิดความพึงพอใจ
 

พันธกิจ 

  • คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้รับบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
  • รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้รับบริการ
  • พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการพัฒนาระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
  • ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าทั้งเชิงรุกและ   เชิงรับ 

บทบาทหน้าที่

                             

1.  รับเรื่องร้องทุกข์ ชี้แจงตอบข้อข้องใจ บรรเทาความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ รวมทั้งการติดตามปัญหาให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด

 

2.  ตรวจสอบข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจ แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างผู้รับบริการ และผู้ให้บริการ โดยจัดให้มีระบบการตอบกลับ หรือแจ้งความคืบหน้าทุกราย

 

3.  รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

 

4.  ประสานงานระหว่างผู้รับบริการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า

 

5.  ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งเชิงรุก และเชิงรับ เพื่อสร้างความเข้าใจของผู้รับบริการ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

 

6.      สรุป รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอต่อคณะกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาแก้ไข และปรับปรุงระบบการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331

http://www.waddeeja.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ

สมาคมคนพิการ

0609531238

*********************

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-06 12:38:46 IP : 124.122.2.107


ความเห็นที่ 2 (3209567)
เวลา 13.45 น. โทร 1330 คุณ อำนาจรับสาย บอกว่า เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการ ผมเลยขอสายหัวหน้าที่ ที่ควบคุม คุณ เขมจิรา จะดำเนินการแจ้งคุณ อัญญรินซึ่งมีหน้าที่โดย ตรง.... อีก 10 นาที ผมจะไปโรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิต เพื่อดูคนพิการที่มาขอรับบริการ ตั้ง แต่ 09.00 - 14.00 ยังไม่การตอบรับแต่อย่างไร จาก เจ้าหน้า.... นี่พิษบัตร ท. 74 ครับ - - - - - - - - - - - - - - - - - - พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.) โทร. 02-990-0331 http://www.waddeeja.com http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ 0609531359 *********************
ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-06 13:59:07 IP : 124.122.2.107


ความเห็นที่ 3 (3211633)
89897
ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-13 16:17:23 IP : 124.122.26.132


ความเห็นที่ 4 (3212004)

วันนี้....... วันที่  15 ก.ย.53  เวลา  09.00  น.  สมาคมคนพิการทางการกเคลื่อนไหวสากล เข้าร่วมประชุม เชิงปฎิบัติการ สานพลังเครือข่าย สานพลังสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้ง ที่ 2  ณ ห้องประชุม ชั้น 4 มิราเคิลแกรนด์ เอ-บี โรงแรมมิราเคิล  แกรนด์ กรุงเทพฯ

++++++++++++++++++++++++++++

เวลา ประมาณ  10.00 น. ผมได้มีโอกาสเข้าพบ ท่านรัฐมนตรีว่าการ กระทรวง สธ. แล้วทักท้วงเรื่อง บัตร ตัว. ท 74 ของคนพิการ ที่ว่ารักษา / เข้าได้ทุก โรงพยาบาลว่าไม่จริง..... ท่านถามผมว่า... ที่ไหน / ผมตอบ คนพิการ มีบัตร ท.74 อยู่ที่ รพ.ประชาธิปัตย์ แต่ไปรักษาที่ รพ.ธรรมศาสตร์รังสิต เพราะใก้ลบ้าน ทางเจ้าหน้าที่ รพ.ธรรมศาสตร์รังสิต ไม่รับ บอกว่า ต้องไปเอาหลักฐาน ที่ รพ.ประชาธิปัตย์..... ซึ่งมันไม่ถูกต้อง....... แล้วให้คนพิการผมวิ่งไปเอาหลักฐาน มันไม่ถูกต้อง ทำไม รพ.ต่อ รพ. เดินเรื่องกันเอง.... ทำให้ลำบากมากขึ้น ท่านต้องแก้ไข...... ท่านสั่งการผู้ติดตาม แก้ไข ให้ทันที โดยการโทรหา ผอ.รพ.ประชาธิปัตย์ ทันที่ ผอ.รพ.ประชาธิปัตย์ รับปากจะดำเนินการแก้ไขให้.... (ผมได้พูดคุยกับท่านในสายด้วย....)

 

คนพิการ นายวิชัย อาดำ.... พิการอัมพฤกษ์..... ได้รับการแก้ไขแล้วครับ...หมดหน้าที่ของสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลครับ....... ช่วงบ่ายผมเดินทางไปประชุมเรื่องคนพิการ ที่รัฐสภา ชั้น 3 ห้อง 308 ต่อครับ......

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331

http://www.waddeeja.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ

สมาคมคนพิการ

1509532152

*********************

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-15 21:52:58 IP : 124.121.135.254


ความเห็นที่ 5 (3215328)
Test
ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-29 16:15:34 IP : 124.121.144.29


ความเห็นที่ 6 (3215356)

วันนี้....29 ก.ย.53  สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โทรประสานกับ สสจ.ปทุมธานี เรื่องของ บัตร ท.74 คนพิการ นายวิชัย อาดำ.... ที่พิการอัมพฤกษ์..... (มีโรคประจำตัว หัวใจ / ไต / ความดัน / เบาหวาน)

นั่งรถวีลแชร์

กำลังดำเนินการแก้ไข ในระดับที่สูงขึ้นไป.....และถาวร

 

และวันนี้เหมือนกัน เวลาประมาณ  หลัง 15.00 น. ทาง จนท. รพ.เฉลิมพระเกียรติธรรมศาสตร์รังสิต โทรมาสอบถามเรื่องปัญหาของ คนพิการ นายวิชัย  อาดำเช่นกัน..

 

ในวันที่  13 ต.ค.53 คนพิการ ที่ใช้สิทธิ บัตร ท.74 นายวิชัย  อาดำ ก็จะไปรับการตรวจจาก รพ เฉลิมพระเกียรติธรรมศาสตร์ รังสิต เช่นกัน.........

(ผมก็จะดูซิว่า....หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่เป็นผู้ให้บริการ เรื่องบัตร ท.74 จะได้ข้อยุติ อย่างไรบ้าง

ครับ......)

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331

http://www.waddeeja.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ

สมาคมคนพิการ

2909531917

*********************

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-29 19:17:10 IP : 124.121.144.29


ความเห็นที่ 7 (3215560)

...............วันนี้....30 ก.ย.53  เวลา ประมาณ 15.00 น. คณะกรรมการบริหารสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ได้เดินทางไปพบ ท่านผู้อำนวยการ  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 4 สระบุรี  นายแพทย์ สมสินธุ์   ฉายวิจิตร  ณ  ห้องทำงานชั้น 2  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี  ที่ใกล้วัดเขาคูบา จ.สระบุรี   ได้ยื่นหนังสือ ร้องเรียนให้ทางเขตแก้ไข เรื่องการให้บริการสิทธิของคนพิการ ที่ใช้ บริการ บัตร ท. 74 ซึ่งเกิดปัญหากับคนพิการ นายวิชัย อาดำ.... ที่พิการอัมพฤกษ์..... (มีโรคประจำตัว หัวใจ / ไต / ความดัน / เบาหวาน) แล้วนั่งรถวีลแชร์  (เหตุเกิดที่ รพ.เฉลิมพระเกียรติธรรมศาสตร์รังสิต ไม่ให้การรักษาคนพิการ ใช้สิทธิ ท.74)

 

ท่าน ผอ./ ได้เรียก จนท.และเลขาธิการ ได้เข้ามารับฟังปัญหา เพื่อที่จะได้นำไปแก้ไข  และรับปากว่าจะรีบดำเนินการให้เร็ว และจะแจ้งผลการดำเนินการให้ทางสมาคม ทราบในเร็ววัน...เพื่อที่คนพิการที่ได้รับผลกระทบ จะได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที

.........

(ผมก็จะดูซิว่า....หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่เป็นผู้ให้บริการ เรื่องบัตร ท.74 จะได้ข้อยุติ อย่างไรบ้าง

ครับ......)

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331

http://www.waddeeja.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ

สมาคมคนพิการ

3009532043

*********************

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-30 20:43:52 IP : 124.122.27.104


ความเห็นที่ 8 (3217576)

ด่วนที่สุด

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 4 สระบุรี

เลขที่ 65/3 ถนนพิชัยฯ ซอย 1 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000

โทร 036-213205  โทรสาร 036-213263

สปสช.

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ที่ สปสช. ๓๙/๐๐๕๕๐

๕ ตุลาคม ๒๕๕๓

 

เรื่อง     ความก้าวหน้าเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ

เรียน    นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย     ๑)  ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการใช้สิทธิเข้ารับบริการสาธารณสุขของทหารผ่านศึกและคนพิการ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗                          จำนวน    ฉบับ

                            ๒)  ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการใช้สิทธิเข้ารับบริการสาธารณสุขของทหารผ่านศึกและคนพิการ ฉบับที่ ๒ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๘             จำนวน    ฉบับ

 

            ตามที่  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๔ สระบุรี ได้รับเรื่องร้องเรียนจาก สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล กรณีการเข้ารับบริการในโรงพยาบาลภาครัฐ ในเขตจังหวัดปทุมธานี ของผู้รับบริการ

ชื่อนาย วิชัย  อาดำ นั้น

            ในการนี้  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๔ สระบุรี  ขอส่งประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการใช้สิทธิเข้ารับบริการสาธารณสุขของทหารผ่านศึกและคนพิการ รายละเอียดตามที่แนบเรียนมาพร้อมนี้  และขอรายงานการติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับข้อร้องเรียน   โดยการประสานงานกับผู้รับผิดชอบงานสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  สาขาจังหวัดปทุมธานี ดังนี้

-          สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๔ สระบุรี  ได้ดำเนินการแจ้งข้อร้องเรียน  โดยการประสานทางโทรศัพท์กับผู้รับผิดชอบ และแจ้งทางหนังสือราชการไปยังสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดปทุมธานี ได้รับทราบ

-          โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ ได้ให้สิทธิแก่ นายวิชัย  อาดำ  สามารถไปรับบริการที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติหรือโรงพยาบาลรัฐอื่นใดในสาขาจังหวัดปทุมธานีได้  ไม่จำกัดจำนวนครั้ง  โดยไม่ต้องใช้หนังสือส่งตัว

-          สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดปทุมธานี อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อหาข้อสรุปแนวทางในการให้บริการของทหารผ่านศึกและคนพิการในจังหวัดปทุมธานี ต่อไป

-          สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๔ สระบุรี ได้ดำเนินการรายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับข้อร้องเรียนดังกล่าว ให้เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทราบ

 

 

                             

 

 

 

               จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายสมสินธุ์   ฉายวิจิตร)

ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๔ สระบุรี

 

 

 

 

 

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331

http://www.waddeeja.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ

สมาคมคนพิการ

1310530851

*********************

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-10-13 08:51:05 IP : 124.121.138.130


ความเห็นที่ 9 (3217714)

เช้าวันนี้ 14 ต.ค.53 เวลา 10.20 น. เจ้าหน้าที่ของ สสจ.ปทุมธานี โทรมาประสานเรื่อง ปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนพิการ ในจังหวัดปทุมธานี ได้หาทางแก้ไขได้ระดับหนึ่งแล้ว และกำลังรายงานให้ผู้ที่รับผิดชอง คือผู้บังคับบัญชาในระดับสูงต่อไป เพื่อการแก้ไขปัญหาต่างๆ ต้องทันท่วงที เพื่อช่วยเหลือความเดือดร้อนของคนพิการ

ผมขอขอบคุณ คุณนิสากร ครับ ที่ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอด และประสานงาน การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่าง รพ. กับ รพ. ที่เกิดขึ้น.. ก็ได้การบริการที่ดีขึ้นโดยที่คนพิการไม่ต้องไปดำเนินการเองในเรื่องเอกสาร.

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331

http://www.waddeeja.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ

สมาคมคนพิการ

1410530938

*********************

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-10-14 09:38:17 IP : 124.121.140.156


ความเห็นที่ 10 (3217742)

ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๑/๕๐๗

 

ถึง  พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ  (นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล)

 

                             ตามที่ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ได้มีหนังสือ สพค. ๑๐๔๖/๒๕๕๓ ลงวันที่

๑ ตุลาคม ๒๕๕๓  เรื่อง  ขอให้ท่านแก้ไขปัญหาเรื่อง  ท.๗๔ ของคนพิการ/ติดตามเรื่องการให้บริการของรัฐเรื่องการรักษาพยาบาล รายละเอียดดังแจ้งแล้วนั้น

                             ในการนี้ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้พิจารณาแล้ว มอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ดำเนินการต่อไป

                              จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  จะเป็นพระคุณ

 

                                                                                          สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

๑๑    ตุลาคม  ๒๕๕๓

 

สำนักบริหารกลาง

กลุ่มบริหารทั่วไป

โทร ๐ ๒๕๙๐ ๑๑๗๒

โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๑๗๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์    general@health2.moph.go.th

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-10-14 11:30:28 IP : 124.121.140.156[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล
รหัสป้องกันสแปม *CAPTCHA Image

Copyright © 2010 All Rights Reserved.