ReadyPlanet.com

 หน้ารวมกระทู้ > องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท...

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีการทุจริตมากที่สุดในประเทศไทย


การป้องกันการทุจริตในอปท.

 

งบประมาณประจำปี 2553 ที่กำลังใช้อยู่มียอดวงเงินรวม 1.7 ล้านล้านบาทประมาณร้อยละ 25 จะเป็นงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ซึ่งได้มีการวิเคราะห์กันเมื่อไม่นานมานี้ว่า อปท.เป็นส่วนราชการที่มีการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวงมากที่สุดในประเทศไทยโดยนักการเมืองท้องถิ่นร่วมมือกับข้าราชการ ในขณะที่หน่วยงานที่ทำหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการทุจริตนั้นมีอยู่หลายหน่วยงานด้วยกันเช่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช),สำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(ป.ป.ท) ถึงแม้รัฐจะออกกฎเกณฑ์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในองค์กรทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไว้อย่างรัดกุมและละเอียดรอบคอบแล้วก็ตาม แต่การทุจริตก็ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีผู้ใดเกรงกลัวมิหนำซ้ำทัศนคติของประชาชนส่วนใหญ่กลับมองเห็นว่าการทุจริตนั้นถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาภายในสังคม

ปัญหาการทุริตภายในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ลุกลามเกิดมากขึ้นในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงการหยั่งรากฝังลึกของขบวนการทุจริตในสังคมทั้งในเมืองและชนบทโดยมีรายงานของป.ป.ช.และ ส.ต.ง. ระบุว่ามี อปท.นั้นมีคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตถึงปีละ12,000 คดี

อปท. ที่มีรายงานข่าวเรื่องการทุจริตมากที่สุดคือองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)รองลงไปได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)และเทศบาลซึ่งมียอดรวมของหน่วยงาน อปท.ทั่วประเทศมากกว่า8,000หน่วยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องยากที่หน่วยงานทางราชการจะดูแล อปท. เหล่านี้ได้อย่างทั่วถึง

รัฐบาลต้องมีหน้าที่ ในการประสานให้การทำงานของภาครัฐทั้ง 3 หน่วยต้องมีหน้าที่ผนึกกำลังกันปราบปรามการทุจริตอย่างใกล้ชิดรวมทั้งต้องมีการสอดส่องดูแลการปฎิบัติงานของข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจำ รัฐต้องมีนโยบายในการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตโดยมีประชาชนเป็นหูเป็นตาคอยแจ้งข่าวให้แก่รัฐ

ปัญหาใหญ่ที่ อปท.กำลังเผชิญอยู่ก็คือปัญหาการทุจริตที่กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวันจากการร่วมมือกันของข้าราชการการเมืองกับข้าราชการประจำ ตั้งแต่การจัดซื้อจัดจ้าง การก่อสร้าง การจัดหาพัสดุ การซอยแยกย่อยงบประมาณให้อยู่ในอำนาจการตัดสินใจแต่เพียงผู้บริหารคนเดียว รวมถึงการรวมหัวและสมยอมกันในเรื่องของราคา

ผลประโยชน์ภายในอปท.นั้นมีอยู่เป็นจำนวนมากในขณะนี้เราจะพบว่าผลประโยชน์มหาศาลนั้นเป็นแรงจูงใจที่สำคัญที่ทำให้ อปท.มีการแย่งชิงตำแหน่ง มีการทุจริตการเลือกตั้ง การจ้างมือสังหารมาทำร้ายและสังหารนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามเพื่อที่ฝ่ายตนจะได้เข้ามามีอำนาจในการบริหารอปท.แทน จนถือเป็นเรื่องที่ปกติธรรมดาแล้วโดยที่ไม่ค่อยมีผู้ให้ความสนใจในแก้ไขปัญหาทุจริตที่กำลังเกิดขึ้นอย่างแท้จริง

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

www.waddeeja.com

Tel.02-990-0331

1912521836

 ผู้ตั้งกระทู้ พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2009-12-19 18:36:43 IP : 124.122.2.106


[1]

ความเห็นที่ 1 (3143323)

ท่านได้รับข้อมูลมาจากที่ไหนค่ะ อ้างอิงแหล่งที่มาได้หรือไม่

ผู้แสดงความคิดเห็น BB วันที่ตอบ 2010-01-05 20:17:42 IP : 110.164.239.42


ความเห็นที่ 2 (3143357)

ตอบคุณ บีบี

จาก นสพ.แนวหน้าครับ..... คอลัม ข่าวการเมือง ครับ.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

www.waddeeja.com

Tel.02-990-0331

0501532232

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-01-05 22:32:14 IP : 124.121.139.58


ความเห็นที่ 3 (3143444)

เพิ่มเติมจากผู้พันนะครับ

องค์กรเหล่านี้ก็จะแบ่งออกป็นส่วน ๆ เช่น

1.กองคลัง 5%

2.สำนักปลัด 5%

3.กองการศึกษา 5%

4.โยธา 5%

โครงสร้างของเขาทำดีและถูกต้องแล้ว แต่ด้วยคุณภาพของคน ที่พิการทางจิตใจนั่นซิ สำคัญ ก็มีบ้างที่ไม่โกงไม่กิน ทำงานเพื่อพัฒนาบ้านเมือง แต่เนื่องจากปลามันเน่าหนึ่งตัว มันก็เลยทำให้ปลาดี ๆ มีกลิ่นตามไปด้วย เนืองจากเรื่อง % แล้วก็เรื่องการญาติของฉันสำคัญเสมอ การโยกการย้าย ก็ต้องเสียเงินทอง บางแห่งถึงกับเสียตัวเม่ากันไปหมด เรื่องชู้สาวก็เป็นกิจกรรมรองของหน่วยงานท้องถิ่น (แต่ไม่ใช้ทั้งหมดหรอกนะก็เท่าทีเจอมา) เพราะโดยพื้นฐานของคำว่าท้องถิ่นนั้นแหละ เห็นแล้วก็น่าสังเวศกับการบริหารจัดการ หลายคนอยากรู้อยากสัมผัสลองศึกษาดูเอาองค์การส่วนท้องถิ่นเล็ก ๆ ก่อนก็ได้ หากเขาเปิดประมูล หรือเปิดซองจัดซื้อจัดจ้างทำอะไรสักย่าง เขาไปเลยครับ  3 แห่งแรกท่านต้องเจอระเบียบเรื่อง % แน่นอน มันเป็นวัฒธรรรมของหน่วยงานนี้ไปเสียแล้ว คงไม่ต้องบอกว่ารากเง่ามาจากกระทรวงหลักหรอกนะ วิธีการแก้ปัญหาก็ต้องลื้อระบบแล้วทำใหม่ทั้งหมด (สะดุ้งไปตาม ๆ กันเพราะหนี้สิ้นล้นตัว...) หากใครอยากรู้เรื่องการเคลื่อนไหวขององค์นี้ลองศึกษาดูก็แล้วกัน สนุก

ผู้แสดงความคิดเห็น กระบือไทย วันที่ตอบ 2010-01-06 10:21:36 IP : 119.42.126.39


ความเห็นที่ 4 (3179067)

วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ปีที่ 20 ฉบับที่ 7106 ข่าวสดรายวัน


หลักเกณฑ์คัดเลือก องค์กรสนับสนุนคนพิการ

ท้องถิ่นชวนรู้

ความร่วมมือ"ข่าวสด"-กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกองค์กรดีเด่นในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านคนพิการ ดังนี้ เป็นองค์กรซึ่งมิได้มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับคนพิการโดยตรง และระยะเวลาการดำเนินงานในการให้บริการสนับสนุนเกี่ยวกับคนพิการไม่น้อยกว่า 1 ปี พร้อมให้การสนับสนุนในกิจกรรมที่มีความหลากหลายตามประเภทความพิการ

มีปริมาณและคุณภาพของงานที่องค์กรดำเนินการสนับสนุนคนพิการ

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331

http://www.waddeeja.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ

สมาคมคนพิการ

1405531017

*********************

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-05-14 10:17:23 IP : 124.121.142.164


ความเห็นที่ 5 (3270493)

หน่วยงานที่ทุจริตมากที่สุดคือ  หน่วยงานของตำรวจ  เพราะขูดรีดแม้กระทั่งประชาชนที่ทำมาหากินโดยสุจริต  ไม่เคยคิดโกงชาติบ้านเมืองเหมือนคนในเครื่องแบบอย่างตำรวจอาชีพ

ไหนก็ต้องโดนตำรวจขูดรีด

ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้ถูกรังแก วันที่ตอบ 2011-12-07 20:50:32 IP : 125.25.199.17


ความเห็นที่ 6 (3270494)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่หาว่าทุจริตมากที่สุดนั้นท่านรู้ไม่จริง  ข่าวดัง ๆ ที่ลงหนังสือพิมพ์อยู่ทุกวันนี้ระดับปลัดกระทรวง

ท่านว่าเขากินกันเท่าไหร่รู้หรือไม่   ถ้า อปท. แต่ละส่วนมีการทุจริตมากได้ %  เยอะจะมานั้งเป็นหนี้อยู่ทำไมเป็นล้าน รู้จริงหรือไม่

มันไม่ใช่ทุกที่  ยิ่ง อบต. บางแห่งมีรายได้ทั้งตำบลแค่ 10 ล้าน  จ่ายเบี้ยยังชีพไปแล้ว  5  ล้าน  เงินเดือนค่าจ้างและอื่น ๆ อีกก็ประมาณ4  ล้านแล้ว  เหลือพัฒนาตำบลเพียงแค่  1 ล้านเท่านั้น

 

ผู้แสดงความคิดเห็น คนในองค์กร วันที่ตอบ 2011-12-07 21:00:10 IP : 125.25.199.17


ความเห็นที่ 7 (3270507)

ผมขอขอบคุณ ทุก ๆ ความคิดเห้นนะครับ.....................

เหตุการณ์บ้านเมือง มันแปรเปลี่ยนไปตลอดเวลา มันเป็นพลวัตร์ ครับ ....อย่างน้อยมันก็สะท้อนปัญหาของสังคมนะครับ

คนในองค์กรพูดถูกต้องครับ.......................  เพราะอยู่ในวงการนั้นๆ จะทราบเรื่องเป็นอย่างดีครับ..... สูตรมีอยู่ว่า.... คนข้างในย่อมรู้มากกว่าคนข้างนอกบ้าง.............

และเรื่อง ปลัด กระทรวงคมนาคม....นายสุพจน์   ทรัพย์ล้อม  เพิ่งเกิดตอนน้ำลดนี่เอง.....

ส่วนหัวเรื่องที่มีการ ทุจริต..... ท่านดูวันที่ที่เกิดขึ้น....หลายปีมาแล้ว ดูวันเดือนปีที่ผมโพสต์ นะครับ  หลายปีผ่าน....

ก็ก็ต้องขอบคุณ ทุก ท่านที่กรุณา มาแลกเปลี่ยนความคิด นะครับ...............

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331

http://www.waddeeja.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ

สมาคมคนพิการ

712542220

*********************

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2011-12-07 22:20:13 IP : 113.53.69.232[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล
รหัสป้องกันสแปม *CAPTCHA Image

Copyright © 2010 All Rights Reserved.