ReadyPlanet.com

 หน้ารวมกระทู้ > เบี้ยความพิการ เดือนละ 500 บาท

เบี้ยความพิการ เดือนละ 500 บาท


3 กระทรวงเร่งทำบัตรคนพิการ

ให้ทันรับเบี้ย 500 บาทในเม.ย.53 นี้

 

พม. สธ. และ มท.เดินหน้าสำรวจคนพิการทั่วประเทศ 15-30 พ.ย.นี้ เพื่อเร่งจัดทำบัตรประจำตัวคนพิการรายใหม่ ให้เสร็จทันภายในกุมภาพันธ์ 2553 เตรียมพร้อมขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการ เดือนละ 500 บาท ตั้งแต่เมษายน 2553
       
       
นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า  ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่คนพิการด้วยการจ่ายเบี้ยความพิการให้กับคนพิการทุกคนที่ได้จดทะเบียนคนพิการแล้วเดือนละ 500 บาท เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับคนพิการ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550  โดยคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการแล้ว และมีความประสงค์จะขอรับเบี้ยความพิการ สามารถไปลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการได้ที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ณ สำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่อื่นตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นนั้นประกาศกำหนด ในปี 2553 คนพิการสามารถไปลงทะเบียนและยื่นคำขอได้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2552 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2553 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการในเดือนมีนาคม 2553
               
       
พม.ในฐานะหน่วยงานหลักในการดำเนินงานตามกฎหมายดังกล่าว และเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของคนพิการ จึงได้ประสานงานไปยังกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา เพื่อค้นหา สำรวจบุคคลที่มีสภาพความพิการรายใหม่ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการพร้อมกันทั่วประเทศ  เพื่อให้คำแนะนำการจัดเตรียมเอกสาร และขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ โดยจะสำรวจพร้อมกันระหว่างวันที่ 15-30 พฤศจิกายนนี้
                
       
สำหรับคนพิการที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ให้นำหลักฐาน ประกอบด้วย

1.เอกสารรับรองความพิการ โดยแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ

2.บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าว ในกรณีเป็นเด็ก ใช้สูติบัตร พร้อมทั้งถ่ายสำเนาเอกสาร 1 ชุด

3.ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมทั้งถ่ายสำเนาเอกสาร 1 ชุด

4.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน รูป

ติดต่อขอจดทะเบียนคนพิการได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด และศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต 1-12 กรุงเทพฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์ประชาบดี โทร. 1330 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง.

 

*****************************

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

www.waddeeja.com

Tel.02-990-0331

3110522037

 ผู้ตั้งกระทู้ พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2009-10-31 20:37:33 IP : 124.121.141.190


[1] 2 ถัดไป >>

ความเห็นที่ 1 (3132757)

ใครเห็นคนพิการ หรือครอบครัวท่านช่วยเหลือได้...โดยโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์ประชาบดี โทร. 1330 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง.

 

*****************************

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

www.waddeeja.com

Tel.02-990-0331

2811520648

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2009-11-28 06:47:54 IP : 124.121.139.210


ความเห็นที่ 2 (3133410)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่  เบอร์ศูนย์ประชาบดี 1300 ค่ะ ตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้แสดงความคิดเห็น เบ็ญจวรรณ สังข์ทอง (ben_aon-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-11-30 10:31:43 IP : 61.7.188.137


ความเห็นที่ 3 (3133989)

เบี้ยความพิการ (เดิมยังชีพคนพิการ) ต่อเดือน ๆ ละ 500 บาท

คนพิการที่ไม่ได้เบี้ยความมี 2 ประเภทคือ

1. คนพิการที่ติดคุก หรือต้องโทษ

2.คนพิการที่อยู่ในสถานสงเคราะห์

นอกนั้น ได้ทั้งหมดครับ...........

ศูนย์ประชาบดี โทร. 1330 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง.

 

*****************************

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

www.waddeeja.com

Tel.02-990-0331

0112522122

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2009-12-01 21:21:53 IP : 124.122.27.235


ความเห็นที่ 4 (3135391)

สอบถามเรื่องเบี้ยยังชีพคนพิการ -เบี้ยความพิการ

Thursday, 3 December, 2009 13:53
 
From:
Add sender to Contacts
 
 
To:
w_tawitch@hotmail.com, apdmajor1@yahoo.com
 
 
 
 
 สอบถามเรื่องเบี้ยยังชีพคนพิการ -เบี้ยความพิการ
 
   ผมเป็นคนพิการที่มีสมุดประจำตัวคนพิการแล้ว อยู่เขตคลองสามวา ความพิการ
   ขาขวาขาด เหนือเข่า ความพิการ ทางกาย/การเคลื่อนไหว ระดับ 3  อยากทราบว่าจะต้อง
   จดทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพคนพิการ - เบี้ยความพิการ (500บาท)

คำถามคือ

  1.  อยากทราบว่าสามารถ ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ์ได้หรือไม่
 2.  ผมต้องไปจดทะเบียนเพื่อรับ เบี้ยยังชีพคนพิการ ที่ไหน และเมื่อไหร่
  3. ต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้าง
  4.   ต้องทำอย่างไรบ้างช่วยแนะนำผมด้วยครับ
  

 ขอบคุณมาก
 
คำตอบอยู้ข้างบนครับ.... อ่านดู ไม่เข้าใจก็โทรคุยกับผมได้ครับ.
 

*****************************

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

www.waddeeja.com

Tel.02-990-0331

0612522318

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2009-12-06 23:17:43 IP : 124.122.27.168


ความเห็นที่ 5 (3135970)

รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารในวันไปขอรับเบี้ยคนพิการ

Tuesday, 8 December, 2009 18:06
 
From:
Add sender to Contacts
 
 
To:
apdmajor1@yahoo.com
 
 
              เรียน  ผู้พันศิริชัย
 
                        หนุ่ยไปทำเรื่องขอรับเบี้ยคนพิการในเขตภาษีเจริญ ต้องฝากขอบคุรเจ้าหน้าที่เขตนี้ด้วย
อธัยาศรัยดีมาก-บริการประทับใจค่ะ หนุ่ยไปคนเดียว ให้การต้อนรับอบอุ่นค่ะ ขั้นตอนของคนพิการต้องเตรียมเอกสารไป ( ในกรณีมีสมุดเรียร้อยแล้ว )
        1. คนมีสมุดประจำตัวคนพิการแล้วให้ถ่ายเอกสาร หน้าที่ 1-หน้าที่ 4 เซ็นรับรองสำเนาให้เรียบร้อย
( ในกรณีซ็นชื่อเองได้ )  1 ชุด
        2. ให้ไปเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาใกล้บ้านที่สุด เพื่อสะดวกในการรับเงินผ่านบัญชี จำนวนเงิน 500 บาท ถ้าคนพิการท่านใดต้องการ ATM ต้องเสียค่า บัตร ATM เพิ่มอีก 200 รวมเป็นเงิน 700 บาท แต่สามารถกดคืนได้ 400 บาท เพราะ เป็นค่า บัตร ATM 200 บาท และติดบัญชีไว้ 100 บาท ( เซ็นรับรองสำเนาให้ถูกต้องชัดเจน 1 ชุด )
        3. ในกรณีมีสมุดบัญชีของธนาคารกรุงไทย ในสาขาที่ตัวเองอาศัยอยู่แล้ว ไม่ต้องเปิดใหม่ ให้ถ่ายเอกสาร ( เซ็นรับรองสำเนาให้ถูกต้องชัดเจน ) นำไปยื่นให้เจ้าหน้าที่ในเขตที่ตนเองอาศัยอยู๋          
              รบกวนผู้พันฝากประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ เพราะคนพิการจะได้ไม่เสียเวลาเดินทางไปเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย ไปเดินเรื่องหลายรอบค่ะ  
หมายเหตุ  ในกรณีไม่มีสมุดต้องไปทำการขึ้นทะเบียนคนพิการก่อน ตรวจสุขภาพ แล้วทำสมุดประจำตัวตนพิการ หลังจากนั้นก็ทำตามขั้นตอนการเปิดบัญชี ( ต้องเป็นธนาคารกรุงไทยเท่านี้นค่ะ )
                                                              ขอบคุณค่ะ
                                                               หนุ่ย
 
ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2009-12-09 00:09:32 IP : 124.121.136.163


ความเห็นที่ 6 (3135972)
ขอบคุณมาก ๆ หนูหนุ่ย......
 
มีข่าวที่เป็นประโยชน์แบบนี้....ดีครับ.
 
 
 

*****************************

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

www.waddeeja.com

Tel.02-990-0331

0912520012

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2009-12-09 00:12:17 IP : 124.121.136.163


ความเห็นที่ 7 (3136067)

ผม ธนกร พงษ์สิงห์

พิการแขนตั้งแต่ 2539 ลงทะเบียนคนพิการ 2547 บ้านอยู่สมุทรปราการ แต่ย้ายทะเบียนบ้านมาเรียนพัทยา 2 ปี ปัจจุบัน อยู่พัทยาต้องการขอเบี้ยยังชีพจะต้องดำเนินการอย่างไร เคยไปถามที่สมุทรปราการ เค้าบอกต้องย้ายทะเบียนบ้านมาก่อน 6 เดือน ถึง 1ปี และพิจารณาปีต่อไป ผมไม่ทราบของเท็จว่าเป็นจริงเพียงใด ต้องย้ายทะเบียนบ้านไม่หรือต้องขอที่ไหน แล้วเรื่องกู้เงินทำธุรกิจ ผมไปแข่งขันคนพิการครั้งที่ผ่านมาได้อันดับ 1 เค้าแจ้งมา สามารถกู้เงินทำูธุรกิจได้ ขอรายละเอียด,ขอเท็จจริง และที่ติดต่อประสานงานต่อไป

ผู้แสดงความคิดเห็น ธนกร พงษ์สิงห์ วันที่ตอบ 2009-12-09 09:38:45 IP : 125.27.38.160


ความเห็นที่ 8 (3136084)
คุณโทรคุยกับผมง่ายที่สุด..........ครับ
 
08-1372-4201 .
 
 
 

*****************************

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

www.waddeeja.com

Tel.02-990-0331

0912521101

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2009-12-09 11:01:34 IP : 124.121.139.65


ความเห็นที่ 9 (3137447)

เรียนพันตรีศิริชัย

เรื่องขอรับเบี้ยคนพิการ  ตอนที่ไปลงทะเบียนคนที่พิการต้องไป  ด้วยตัวเองหรือครับ

ให้ผู้ปกครองไป  ลงทะเบียนแทนได้หรือเปล่าครับ  และการลงทะเบียนจะหมดเขตวันที่เท่าไหร่ครับ

 

ขอคำตอบด้วยครับ

 

ขอบคุณครับ

โจ

คนพิการต่างจังหวัด  แต่ทำงานที่กรุงเทพ

ผู้แสดงความคิดเห็น โจ วันที่ตอบ 2009-12-14 11:21:29 IP : 58.10.9.59


ความเห็นที่ 10 (3137463)
คุณโจ................
คุณต้องไปด้วยตัวเอง.....เพราะสิทธิของคุณได้ตลอดชีวิต....คุณยังจะให้คนอื่นไปทำแทน..ไม่ถูกต้องครับ.....
 
หมดเขตสิ้นเดือน ก.ย.53
อบต. / เทศบาล ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ เดือน มี.ค.53
เดือน เมษายน 53 รับเบี้ยความพิการ 500 บาท .
 
พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ
 
โทร.08-1372-4201 .
 
1412521206
 
 
 
 

*****************************

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

www.waddeeja.com

Tel.02-990-0331

0912521101

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2009-12-14 12:05:50 IP : 124.121.139.143


ความเห็นที่ 11 (3137495)
ขอโทษครับ.....ข้างบนสีแดงพิมพ์เดือนผิดเดี๋ยวยุ่ง ตาย...... ที่ถูกต้องคือ...
 
คุณโจ................
คุณต้องไปด้วยตัวเอง.....เพราะสิทธิของคุณได้ตลอดชีวิต....คุณยังจะให้คนอื่นไปทำแทน..ไม่ถูกต้องครับ.....
 
หมดเขตสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 53
อบต. / เทศบาล ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ เดือน มี.ค.53
เดือน เมษายน 53 รับเบี้ยความพิการ 500 บาท .
 
พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ
 
โทร.08-1372-4201 .
 
1412521325
 
 
 
 

*****************************

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

www.waddeeja.com

Tel.02-990-0331

0912521101

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2009-12-14 13:24:29 IP : 124.121.139.143


ความเห็นที่ 12 (3138116)

ขอขอบคุณมาก ๆ เลยครับท่าน

โจ

ผู้แสดงความคิดเห็น โจ วันที่ตอบ 2009-12-16 11:38:17 IP : 58.10.9.135


ความเห็นที่ 13 (3138154)

เรียน  พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

เรื่อง  ใบรับรองความพิการ

        เนื่องด้วยผู้พิการในหมู่บ้านจำนวนหลายรายไม่สะดวกที่จะเดินทางไปตรวจรับรองจากแพทย์ที่โรงพยาบาล   เนื่องจากต้องใช้เวลาในการรอการตรวจนานการเดินทางไม่สะดวก และผู้พิการส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ ประมาณ75 ปีขึ้นไป   เป็นอัมพฤกษ์-อัมพาต(นอน)ช่วยเหลือตัวเองได้เล็กน้อย   ตามองไม่ค่อยเห็น  เดินไม่ค่อยคร่อง     ท่านจะมีวิธีใด ที่จะทำให้พวกเค้าเหล่านี้ได้รับความสะดวกและได้ใช้สิทธิในบั้นปลายได้บ้าง

ผู้แสดงความคิดเห็น นางสาวน้ำผึ้ง เขม้นกิจ (n_ok2001-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-12-16 14:30:33 IP : 61.19.65.177


ความเห็นที่ 14 (3138221)

เรียน  พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

ผมเป็นผู้พิการขขาขาดนั่งรถเบข็นครับ อายุ 80 ปี แต่ได้รับสวัดิการบำนาญทหาร 6000 บาท มีสมุดคนพิการ  แต่จะสามารถขอรับเบี้ยคนพิการได้รึปล่าวครับ ผมได้ไปติดต่อที่ อบต. ท้องถิ่นแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ได้ครับ แล้วผมมีสิทธิ์ที่จะได้รับเบี้ยหรือปล่าวครับช่วยบอกผมให้หายคล่องใจหน่อยครับ ขอบคุณมากครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น จสอ. เจริญ วันที่ตอบ 2009-12-16 17:50:59 IP : 61.7.175.199


ความเห็นที่ 15 (3138248)
ตอบ จสอ.เจริญ..........
 
ตามกฎหมาย.... คนที่ไม่ได้รับเบี้ยความมี 2 กรณีคือ
1. คนต้องโทษติกคุก/ ถูกคุมขัง
2.อยู่ในสถานสงเคราะห์
 
คุณไม่อยู่ใน 2 กรณี แสดงว่าต้องได้.........
 
คุณขอดูระเบียบการจ่ายเบี้ยความพิการจาก อบต.ของคุณดูซิ...ว่าคุณอยู่ในข้อไหน.
 
หรือโทรถาม 1300 ศูนย์ประชาบดี เรื่องนี้... (อย่าลืมถาม จนท.ว่าชื่อนามสกุลอะไร จดเวลา ที่เขารับโทรศัพท์ ด้วย)........... แล้วท่านโทรคุยกับผมเลยครับ...
 
ผมจะได้ทราบเพราะ..ประเทศไทย มีกฎหมายฉบับเดียวกัน.... แต่เจ้าหน้าที่ อบต. / เทศบาล ปฎิบัติไม่เหมือนกัน....
 
ลองดูตามที่ผมว่าก่อน.... คุณลงเว็บผม แล้ว บอก ชื่อ อบต.ลงเว็บผมเลย ชาวบ้านจะได้รู้ อบต.อื่นที่เขาไม่มีปัญหา เขาจะได้ดูกึ๋นนายก อบต.นั้น ๆ  ทหารต้องกล้า ๆ หน่อย เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านครับ................
 
ถ้าเป็นแบบ จ่าว่า...... แสดงว่า รัฐบาลโกหก แหกตา คนพิการทั้งประเทศครับ.....
ลองไปทำตามที่ผมว่าก่อนนะครับ...จ่า.
 
.
 
 
 

*****************************

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

www.waddeeja.com

Tel.02-990-0331

1612522119

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2009-12-16 21:19:38 IP : 124.121.139.215


ความเห็นที่ 16 (3138254)

เรียน  พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

เรื่อง  ใบรับรองความพิการ

        เนื่องด้วยผู้พิการในหมู่บ้านจำนวนหลายรายไม่สะดวกที่จะเดินทางไปตรวจรับรองจากแพทย์ที่โรงพยาบาล   เนื่องจากต้องใช้เวลาในการรอการตรวจนานการเดินทางไม่สะดวก และผู้พิการส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ ประมาณ75 ปีขึ้นไป   เป็นอัมพฤกษ์-อัมพาต(นอน)ช่วยเหลือตัวเองได้เล็กน้อย   ตามองไม่ค่อยเห็น  เดินไม่ค่อยคร่อง     ท่านจะมีวิธีใด ที่จะทำให้พวกเค้าเหล่านี้ได้รับความสะดวกและได้ใช้สิทธิในบั้นปลายได้บ้าง

ผู้แสดงความคิดเห็น นางสาวน้ำผึ้ง เขม้นกิจ (n_ok2001-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-12-16 14:30:33 IP : 61.19.65.177

ตอบคุณ น้ำผึ้ง.....
 
1.ขั้นแรก....มันเป็นหน้าที่ของเราเอง ต้องช่วยตัวเองครับ (อย่าอ้างความพิการ)
เพราะพอได้เอกสารมา.....มันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลที่จะได้ 500,หรือ 1,000 บาท แล้วแต่กรณี
 
2.หรือ ประสานกับ อสม. / อพมก. / อบต. / เทศบาล ขอความช่วยเหลือ เพื่อให้พาไปโรงพยาบาลเพื่อให้หมอตรวจออกเอกสารรับรองความพิการให้
 
3.หรือประสานกับ สาธารณสุขจังหวัด ลงพื้นที่นำหมอลงพื้นที่ ประจำเดือน
 
4. แจ้งขอความช่วยเหลือ พมจ.ที่คุณอยู่..... (ผมไม่รู้ว่าคุณอยู่จังหวัดไหน)
 
5. ต้องการรายละเอียดมากกว่า โทรคุยกับผม 08-1372-4201
 
 
 
 

*****************************

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

www.waddeeja.com

Tel.02-990-0331

1612522145

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2009-12-16 21:45:09 IP : 124.121.139.215


ความเห็นที่ 17 (3139203)

หนูยังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 มีความพิการทางการได้ยิน และบัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุแล้วต้องไปต่ออายุที่ไหนคะ

ในตอนนี้ถ้าหนูไปต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการ และสามารถไปรับเบี้ยได้ทันทีเลยหรือไม่ และรับได้ที่ไหนคะ

คุณพ่อคุณแม่ท่านจะเป็นคนพาไป แต่ไม่ทราบว่าที่ไหน และเตรียมอะไรไปบ้าง หนูอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ออมสิน วันที่ตอบ 2009-12-20 10:55:47 IP : 180.183.209.250


ความเห็นที่ 18 (3139296)
1...ต่อสมุดที่คุณไปทำนั่นแหละครับ (พมจ.อยุธยา.)
2. หนูไปอ่านเรื่องเบี้ยความพิการ ในกระทู้นี้ครับ...
3. อ่านแล้วจะรู้ว่ารับเงินเมื่อไหร่
4. เช่นกันหลักฐานที่ต้องเตรียม ก็บอกไวในนั้นหมดแล้วครับ.
 
 ต้องการรายละเอียดมากกว่านั้น (ให้ญาติคุณ....) โทรคุยกับผม 08-1372-4201
 
 
 
 

*****************************

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

www.waddeeja.com

Tel.02-990-0331

2012521559

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2009-12-20 15:59:10 IP : 124.122.26.72


ความเห็นที่ 19 (3140189)

ในกรณีที่ผู้พิการเป็นลูกจ้างประจำ ของหน่วยงานของรัฐ จะมีสิทธิ์ขอเบี้ยคนพิการ ได้หรือไม่ ขอบคุณมากค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น nanoka (nanoka_112-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-12-23 14:06:57 IP : 61.7.168.251


ความเห็นที่ 20 (3140191)

ผู้พิการอยู่ในภูมิลำเนาอยู่จังหวัดกรุงเทพ แต่ได้ทำงานต่างจังหวัด สมุดคนพิการหมดอายุ สามารถที่จะต่ออายุสมุดคนพิการได้ที่ต่างจังหวัด หรือว่าต้องกลับมาจดที่จังหวัดกรุงเทพ ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น po วันที่ตอบ 2009-12-23 14:10:48 IP : 61.7.168.251


ความเห็นที่ 21 (3140193)

ผู้พิการภูมิลำเนาอยู่จังหวัดกรุงเทพได้จดทะเบียนและได้รับสมุดที่กรุงเทพฯ แล้วได้ไปทำงานต่างจังหวัด สมุดคนพิการหมดอายุ สามารถที่จะต่ออายุสมุดคนพิการ ได้ที่ต่างจังหวัด หรือว่าต้องต่อที่จังหวัดกรุงเทพ ขอบคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น pupay วันที่ตอบ 2009-12-23 14:14:05 IP : 61.7.168.251


ความเห็นที่ 22 (3140210)
1. ตอบคุณนาโนกะ...เป็นลูกจ้างประจำก็ขอรับได้ครับ แต่ต้องไปยื่นเรื่องที่ อบต. / เทศบาล ที่คุณมีทะเบียนบ้านอยู่ครับ
 
2. ตอบคุณโป.....กลับมาต่อที่ กทม.ง่ายกว่าครับ... (ต่างจังหวัดช้า ใช้เวลา 1 เดือนครับ เพราะเขาต้องส่งมา กทม.อยู่ดี - เสร็จส่งกลับให้ต่างจังหวัด) 
 
3. ตอบคุณปูเป้..... กรณีของคุณ ทะเบียนบ้านยังอยู่ กทม. ก็ต่อที่ กทม. ถ้าย้ายทะเบียนบ้านไปอยู่ต่างจังหวัดแล้ว ก็ต่อที่ พมจ.ที่คุณอยู่...ครับ
 
 
 
******* ทั้ง 3 ราย ถ้าต้องการรายละเอียดมากกว่า โทรคุยกับผม 08-1372-4201
 
 
 
 

*****************************

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

www.waddeeja.com

Tel.02-990-0331

2312521553

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2009-12-23 14:53:02 IP : 124.121.135.169


ความเห็นที่ 23 (3140219)

ขอบคุณมากค่ะสำหรับคำตอบนะค่ะ ยังมีอีกคำถามนึงค่ะ

ผู้พิการตาบอดข้างเดียว แต่ไปพบแพทย์ เพื่อขอใบรับรองความพิการแต่แพทย์บอกว่าไม่พิการ ในกรณ๊นี้ถือว่าพิการหรือไม่ และสามารถขอรับเบี้ยได้หรือไม่ หรือว่าขึ้นอยู่กับแพทย์ด้วย ค่ะ  ขอบคุณค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น nanoka วันที่ตอบ 2009-12-23 15:17:18 IP : 61.7.168.251


ความเห็นที่ 24 (3140306)
1. ตอบคุณนาโนกะ...พูดให้ถูกครับ.... เขาเรียกว่า  คนพิการ ไม่ใช่ ผู้พิการ ครับ
 
คนตาบอดข้างเดียว ไม่ถือว่าเป็นคนพิการตามกฎหมายครับ
(ถ้าชาวบ้านเรียกคนพิการตาบอด)
 
-หมอทำถูกต้องแล้วครับ
- ไปขอเบี้ยความพิการไม่ได้เพราะ.... ไม่ได้เป็นคนพิการตามกฎหมาย ครับ
 
 
 
******* ถ้าต้องการรายละเอียดมากกว่า โทรคุยกับผม 08-1372-4201
 
 
 
 

*****************************

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

www.waddeeja.com

Tel.02-990-0331

2312522230

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2009-12-23 22:30:47 IP : 124.121.139.88


ความเห็นที่ 25 (3141606)

สวัสดีคะดิฉันเป็นเจ้าหน้าที่  อบต.คะ  เขียนมาเพื่อชื่นชมพันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ  ในการให้ข้อมูลประชาชน  ขออวยพรปีใหม่ให้ด้วยคะ  ปีใหม่นี้ขอให้สุขภาพแข็งแรง  มีความสุข  และเจอสิ่งที่ดีๆทั้งปีนะคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น อบต.หนองบอน วันที่ตอบ 2009-12-29 09:42:47 IP : 125.27.124.169


ความเห็นที่ 26 (3141781)
ขอบคุณ ผู้ที่ใช้ชื่อ อบต.หนองบอน
 
ขอบคุณอีกครั้งที่ให้กำลังใจ ผมพิการแล้วไม่รู้จะช่วยเหลือสังคมอย่างไร ที่ไม่ต้องใช้เงิน ใช้ทอง มองเห็น + คิดแล้ว........ ความรู้นี่แหละครับ ดีที่สุด.. ก็เลยทำงานที่ผมชอบ ให้ความรู้ด้านคนพิการครับ
 อบต.หนองบอนอยู่ที่ไหนครับ (อำเภอ / จังหวัด)
 
 
 

*****************************

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

www.waddeeja.com

Tel.02-990-0331

2912522050

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2009-12-29 20:50:41 IP : 124.121.141.216


ความเห็นที่ 27 (3143902)

อยากทราบข้อมูลจริงเกี่ยวกับการพิจารณาจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ

ผมชื่อ แม็ก ครับ ผมก็เป็นคนหนึ่งที่มีความพิการที่แขนขวา ตั้งแต่ปี 2528 หมอผ่าตัดแขนตั้งแต่ไหล่ลงมาถึงนิ้วมือ และหมอตัดนิ้วทิ้ง 3 นิ้ว เหลือ 2 นิ้วแต่ติดกัน ขึ้นทะเบียนคนพิการประมาณปี 2539 เมื่อประมาณปี 49 ไม่แน่ใจนะครับ ผมได้ไปขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพคนพิการที่ อบต.ท้องถิ่นที่ผมอยู่ และเมื่อคณะกรรมการอบต . พิจารณาแล้วเขาบอกว่า ผมมีการศึกษาและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ จึงไม่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ จึงมีความสงสัยว่า คณะกรรมการที่พิจารณาคนพิการรับเบี้ยยังชีพเขาเอามาตรการอะไรเป็นบรรทัดฐานในการส่งชื่องคนพิการรับเบี้ยยังชีพ  ตอนนี้เลยไม่กล้าไปลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพอีกเพราะกลัวจะโดนซ้ำ 2 ช่วยคลายข้อสงสัยทีรอฟังคำตอบอยู่นะครับ

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น แม็ก ขุขันธ์ (mac_kukhan-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-01-07 18:59:18 IP : 125.24.2.188


ความเห็นที่ 28 (3144186)

คุณแม็ก.....โทรหาผมโดยด่วน 08-1372-4201 ก่อนที่จะสายเกินแก้.. (30 ม.ค.52 หมดเขตลงทะเบียนขอเบี้ยความพิการ

คุณจะได้เล่ารายละเอียดของคุณให้ผมฟัง ทุกอย่างแก้ไขได้ครับ...)

คุณอ่านกระทู้ของผมเยอะ ๆ คุณเข้าใจได้

ถ้าทางราชการไม่เข้าใจผมจะช่วยคุณเอง....

อบต. / เทศบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ ใช้หลักกฎหมายเดียวกันครับ.

 

****************************

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

www.waddeeja.com

Tel.02-990-0331

0801532017

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-01-08 20:17:32 IP : 124.122.26.131


ความเห็นที่ 29 (3144997)

เบี้ยความพิการ (เดิมยังชีพคนพิการ) ต่อเดือน ๆ ละ 500 บาท

คนพิการที่ไม่ได้เบี้ยความพิการมี 2 ประเภทคือ

1. คนพิการที่ติดคุก หรือต้องโทษ

2.คนพิการที่อยู่ในสถานสงเคราะห์

นอกนั้น ได้ทั้งหมดครับ...........

ศูนย์ประชาบดี โทร. 1330 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง.

 

*****************************

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

www.waddeeja.com

Tel.02-990-0331

1201530800

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-01-12 08:00:15 IP : 124.121.137.238


ความเห็นที่ 30 (3146138)

 เขาว่า บังคับว่า คนพิการต้องเปิดบัญชีที่ ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์ ใช่หรือเปล่า ?

ผู้แสดงความคิดเห็น รักชัย หุโต วันที่ตอบ 2010-01-16 12:00:36 IP : 117.47.149.130


ความเห็นที่ 31 (3146139)

 เขาว่า บังคับว่า คนพิการต้องเปิดบัญชีที่ ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์ ใช่หรือเปล่า ?

ผู้แสดงความคิดเห็น รักชัย หุโต วันที่ตอบ 2010-01-16 12:01:18 IP : 117.47.149.130


ความเห็นที่ 32 (3148268)

วันนี้โทรไป 1300 มาสอบถามเรื่องเบี้ยยังชีพมาค่ะ คือพี่สาวตาประสบอุบัติเหตุทำให้ตาบอด 1 ข้าง เค๊าแนะนำให้ไปรพ.เพื่อขอใบรับรองคนพิการ และให้ไปที่สนง.พัฒนาสังคมเพื่อขึ้นทะเบียนผู้พิการ เพื่อนำไปยื่นขอขึ้นทะเบียนที่อบต. จังหวัดค่ะ เราไม่แน่ใจเลยโทรไปสอบถาม. พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ ได้รับคำแนะนำว่าตาบอดข้างเดียวไม่ถือว่าเป็นผู้พิการตามกฎหมาย ถ้าไปก็คงไม่ได้ ดีนะที่โทรไปถาม พันตรีศิริชัย ก่อน ต้องขอขอบพระคุณพันตรีศิริชัย มากๆที่ให้คำแนะนำดีๆ ขอบคุณจากใจจริงๆค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น พรทิพย์ วันที่ตอบ 2010-01-23 20:27:53 IP : 124.120.205.213


ความเห็นที่ 33 (3151936)

กรณีผู้พิการที่      มีงานทำอยู่แล้ว  จะได้เบี้ยความพิการไหม

ใช้ระเบียบหรือพระราชบัญญัติตัวไหนครับ   

-------------------------------------------------

รบกวนขอคำตอบด่วนได้ไหมครับ

kkris@windowslive.com 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น kris (kkris-at-windowslive-dot-com )วันที่ตอบ 2010-02-05 09:56:45 IP : 123.242.170.185


ความเห็นที่ 34 (3152194)

ตอบ

1 เรียกให้ถูกต้องครับ.... เขาเรียก คนพิการ  ไม่ใช่ผู้พิการ

2. ถึงทำงาน หรือไม่ทำงาน  ก็ได้ครับ  (500 , 1000 บาทตามแต่กรณี )แต่ต้องไปลงทะเบียนขอตามที่ท่านมีทะเบียนอยู่ครับ

3. ได้ตาม พรบ. 2550 ครับ

อ่านที่ผมโพสต์ไว้เยอะๆ ... ความรู้ทั้งหมดครับ

4. ครั้งหน้าลงชื่อจริงก็จะดีมากมาก ๆ ครับ.

 

*****************************

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

www.waddeeja.com

Tel.02-990-0331

0502532232

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-02-05 22:32:10 IP : 124.122.241.194


ความเห็นที่ 35 (3162415)

รมว.พัฒนาสังคมฯยืนยัน เบี้ยยังชีพคนพิการเดือนละ ๕๐๐ บาท เริ่มจ่ายเม.ย. นี้
14 มีนาคม 2553

นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวในการเปิดงานมหกรรมรวมพลคนพัฒนาสังคม ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานีว่า คนพิการทุกคนที่ขึ้นทะเบียนคนพิการไว้ จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการเดือนละ ๕๐๐ บาท เริ่มจ่ายให้ตั้งแต่เดือนเมษายนนี้เป็นต้นไป ซึ่งคนพิการที่มีอายุเกิน ๖๐ ปีขึ้นไป ก็ยังจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ ๕๐๐ บาทด้วย นอกจากนี้กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ยังมีนโยบายให้เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ที่อายุ ๖๐ ปีขึ้นไปเมื่อเสียชีวิตจะมอบเงินให้อีก ๒,๐๐๐ คน ขณะนี้ได้ประสานไปที่กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ฝ่ายทะเบียนราษฎร์ ในแต่ละอำเภอเป็นผู้จ่ายเงินให้ญาติของผู้สูงอายุที่เสียชีวิต

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331

http://www.waddeeja.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ

สมาคมคนพิการ

1403531813

*********************

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-03-14 18:13:20 IP : 124.121.144.140


ความเห็นที่ 36 (3166523)

ขอเรียนถาม  พันตรีศรีวิชัย ทรัพย์ศิริ  ว่าตอนนี้ เนื่องจากหมดเขตรับลงทะเบียนผู้พิการเพื่อขอใบประจำตัวผู้พิการไปแล้วตั้งแต่เดือน กุมพาพันธ์ ปี 2553 และรอรับเบี้ยผู้พิการในเดือนเมษานี้   แต่ตอนนี้หนูขอเดือดร้อนหน่อยค่ะ  พอดีว่าคุณปู่พึ่งเส้นเลือดในสมองตีบแล้วเป็นอัมพาตครึ่งซีกเมื่อสองอาทิตย์ก่อน ( 15 มีนา  2553) ซึ่งมันหมดเขตขอรับเบี้ยยังชีพ และหมดเขตขอใบประจำตัวผู้พิการไปแล้ว...

ขอถามว่า วันนี้วันที่31 มีนาคม 2553 หนูยังจะสามารถไปขอลงทะเบียนผู้พิการเพื่อรับบัตรประจำตัวผู้พิการได้หรือไม่    คือแค่อยากได้บัตรประจำตัวผู้พิการเพื่อนำมาประกอบเอกสารเพื่อจะยื่นขอ รถเข็น จากสมาคมคนพิการเคลื่อนไหวสากล(ส.พ.ค) เท่านั้นน่ะค่ะ ถึงแม้ว่าเบี้ยยังชีพถ้าอาจหมดเขตรับก็ไม่เป็นไร แต่ตอนนี้จำเป็นอย่างยิ่งอยากได้รถเข็นจริงๆ เพราะไม่มีเงินพอที่จะไปซื้อรถเข็นให้ปู่หนูได้ ตอนนี้ท่านนอนบนเตียงอย่างเดียวมาประมาณสองอาทิตย์แล้วค่ะ  จำเป็นมากที่จะได้รถเข็นเพื่อจะพาท่านไป รพ ทำกายภาพบำบัดได้สะดวก เพราะทุกวันนี้ต้องมีคนหามไป ต้องช่วยกันสองสามคนเพราะตัวท่านใหญ่มาก จึงอยากเรียนถามขอความชี้แจงด่วนค่ะเพราะถ้าเป็นไปได้ยังยื่นขอเบี้ยยังชีพได้ทันก็จะเร่งทำโดยเร็วที่สุดค่ะ

จึงขอรบกวนมา ณ ที่นี้    และขอบพระคุณสำหรับเวลาที่ตอบให้มากๆค่ะ

 

รักษ์สุดาภรณ์   วุฒิการณ์  085-5471018

ผู้แสดงความคิดเห็น รักษ์สุดาภรณ์ วุฒิการณ์ (ladyhotbow007-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-03-31 01:05:52 IP : 61.90.108.179


ความเห็นที่ 37 (3166559)

- การจดทะเบียนคนพิการ ไปขอจดได้ตลอดเวลา เมื่อมีเอกสารครบ... ณ  ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด.....

- การขอรถวีลแชร์ ..ให้ขอได้ที่โรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลประจำจังหวัด...ที่คนพิการมีสำเนาทะเบียนบ้านอยู่..

  - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331

http://www.waddeeja.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ

สมาคมคนพิการ

3103530837

*********************

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-03-31 08:37:03 IP : 124.121.135.217


ความเห็นที่ 38 (3167046)

พอดีวันนี้ได้ลองเข้ามาอ่านนะครับ จึงขออนุญาตร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยคนหนึ่งครับ ผมเองเคยร่วมแสดงความเห็นไว้บ้างแล้ว แต่ด้วยความที่ติดภาระกิจ ทำให้ไม่สามารถเข้ามาได้บ่อยตามที่ใจต้องการครับ

ผมเป็นนักพัฒนา ชุมชนของ อบต. หนึ่ง ในจังหวัดสิงห์บุรีครับ ขออนุญาตที่จะไม่เอ่ยถึงพื้นที่ที่สังกัดนะครับ เนื่องจาก หากในคราวนี้ หรือคราวต่อไป มีการยกตัวอย่าง อาจจะพาดพิงไปถึงท่านใดท่านหนึ่ง ในพื้นที่ของผมเองได้ ซึ่งอันนี้คงไม่ค่อยดีครับ เนื่องจากเจ้าตัว ไม่ได้รับรู้ด้วย

ผมลองอ่านคร่าวๆ จับใจความได้ว่า ท่านๆ มีปัญหาในการขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการ ตามระเบียบ มท. 2552 ซึ่งตอนนี้ ระเบียบชื่อคล้ายๆ กันนี้ ออกของปี 2553 มาแล้วครับ เมื่อปลายเดือนมีนาคมนี้เอง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น 2553  ระเบียบนี้ใหม่กิ๊กเลยครับ เมื่อวานผมตอบ และอ้างถึงระเบียบนี้ไว้บ้างแล้ว แต่ดันพิมพ์ พ.ศ. ผิดครับ  ระเบียบนี้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 ที่ผ่านมาครับ ลักษณะของผู้พิการที่มีสิทธิได้รับ มี 4 ข้อครับ จำให้แม่น

1. มีสัญชาติไทย

2. มีภููมิลำเนาในพื้นที่ที่แจ้งขึ้นทะเบียน คือ ไม่เป็นคนเถื่อนนั่นเอง

3. ต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการ

4. ไม่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ ซึ่งอาจหมายถึง สถานสงเคราะห์คนชรา บ้านเมตตา ฯลฯ และเรือนจำ ครับ คิดง่ายๆ คือ สถานที่ของรัฐที่มีที่พัก อาหาร และสวัสดิการอื่นๆ แล้ว ผู้ที่อยู่ในนั้น ไม่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนครับ

ส่วนเรื่องการยื่นขอ หากไม่สะดวกจริงๆ เนื่องจากความพิการ หรือเป็นผู้เยาว์ หรือเสมือนบุคคลไร้ความสามารถ  สามารถให้ผู้ปกครอง ผู้ดูแลดำเนินการแทนได้ครับ

มีงานทำ แต่พิการ ขอได้ไหม?  หากท่านไม่หลุดจากหลักเกณฑ์ที่ผมกล่าวข้างต้น 4 ข้อแล้ว ท่านคือผู้มีสิทธิ โดยชอบธรรมครับ

ข้าราชการ ลูกข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ มีสิทธิหรือไม่?  ขออนุญาตอ้างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการฯ  พ.ศ.2552 ข้อ 6(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาสูติบัตรของผู้พิการ ++++ ชัดเจนว่า ข้าราชการก็ขอทำบัตรประจำตัวคนพิการ++++ แล้วสามารถขอรับเบี้ยความพิการได้หรือไม่?  ตอบว่า ต้องอ่านคู่กับระเบียบ มท.53 ข้างบนที่อ้างครับ

ไม่ว่าท่านจะเป็นใครก็ตาม ข้าราชการ รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง หรือตาสีตาสา หากท่า มีสัญชาติไทย มีชื่อในทะเบียนบ้าน (แจ้งขึ้นทะเบียนตามภูมิลำเนาครับ มีชื่อที่ตำบล ก. ก็ต้องแจ้งที่ตำบล ก. ครับ) มีสมุด หรือเรียกแบบใหม่ว่าบัตร ประจำตัวคนพิการ และไม่อยู่ในอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐบาล  ท่านคือผู้มีสิทธิครับ


ส่วนเรื่องตาบอดข้างเดียว ขออนุญาตอ้างถึงประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ  ประกาศเมื่อ 29 พ.ค. 2552 ครับ โดยขอยกมาทั้งกระบิตามนี้ครับ

(๑) ตาบอด หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือการ
เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพร่องในการเห็น เมื่อตรวจวัด
การเห็นของสายตาข้างที่ดีกว่าเมื่อใช้แว่นสายตาธรรมดาแล้ว อยู่ในระดับแย่กว่า ๓ ส่วน ๖๐ เมตร
(๓/๖๐) หรือ ๒๐ ส่วน ๔๐๐ ฟุต (๒๐/๔๐๐) ลงมาจนกระทั่งมองไม่เห็นแม้แต่แสงสว่าง หรือมี
ลานสายตาแคบกว่า ๑๐ องศา

(๒) ตาเห็นเลือนราง หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน
หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพร่องในการเห็น
เมื่อตรวจวัดการเห็นของสายตาข้างที่ดีกว่า เมื่อใช้แว่นสายตาธรรมดาแล้ว อยู่ในระดับตั้งแต่ ๓ ส่วน
๖๐ เมตร (๓/๖๐) หรือ ๒๐ ส่วน ๔๐๐ ฟุต (๒๐/๔๐๐) ไปจนถึงแย่กว่า ๖ ส่วน ๑๘ เมตร (๖/๑๘)
หรือ ๒๐ ส่วน ๗๐ ฟุต (๒๐/๗๐) หรือมีลานสายตาแคบกว่า ๓๐ องศา

ดังนั้น หากตีความตามนี้ ผู้ที่ตาบอดข้างเดียว จึงเป็นผู้มีสิทธิแจ้งทำบัตรประจำตัวคนพิการ และขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการ ตามลำดับครับ

เมื่อกระทู้ก่อนหน้านี้ ผมเคยกล่าวไว้ว่า เงินก้อนนี้ รัฐบาลนำมาให้เพื่อจุนเจือผู้สูงอายุครับ เนื่องจากสังคมเรานับถือระดับอาวุโส และยกย่องว่าผู้สูงอายุ เป็นผู้มีพระคุณ ในการสร้างบ้านแปเมืองมา ประกอบกับผู้สูงอายุส่วนมากแล้ว จะประสบกับปัญหาความพิการอันเนื่องจากความเสื่อมของสังขาร โดยคนพิการทั่วไปก็ย่อมได้รับอานิสงส์ตรงนี้ด้วย เห็นไหมครับว่า ผู้สูงอายุ คือผู้มีพระคุณจริงๆ

ในการนี้ก็เลยจะขออนุญาตอ้างประกาศฯ เพื่อประกอบด้วยครับ

(๒) หูตึง หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือการเข้าไป
มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพร่องในการได้ยิน เมื่อตรวจวัด
การได้ยิน โดยใช้คลื่นความถี่ที่ ๕๐๐ เฮิรตซ์ ๑,๐๐๐ เฮิรตซ์ และ ๒,๐๐๐ เฮิรตซ์ ในหูข้างที่ได้ยิน
ดีกว่าจะสูญเสียการได้ยินที่ความดังของเสียงน้อยกว่า ๙๐ เดซิเบลลงมาจนถึง ๔๐ เดซิเบล

จากคุณสมบัติข้างต้น ผู้ที่ประสบกับภาวะหูตึงมากที่สุด จะเป็นใครไม่ได้ หากไม่ใช่ผู้สูงอายุครับ  ดังนั้น ระเบียบคนพิการของ มท. 2552 - 2553 รวมถึงระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาฯ + ระเบียบ และประกาศย่อยๆ อีกหลายฉบับ ที่ออกมาระหว่างปี 2551 - 2553 จึงเป็นระเบียบที่เปิดโอกาสให้คนพิการตั้งแต่เล็กน้อย จนถึงหนักหนา ขอทำบัตรประจำตัวคนพิการ เพื่อใช้สิทธิขอรับเบี้ยความพิการได้อย่างเต็มที่ครับ

ทั้งหมดนั้น เป็นนัยยะทางทฤษฎี ส่วนภาคปฏิบัติ คนพิการมักจะเจอปัญหาต่างๆ รูปแบบกัน โดยที่มีผลกระทบกับนักพัฒนาชุมชนอย่างผมที่สุดคือ เมื่อคนพิการไปขอรับการตรวจความพิการจากโรงพยาบาลแล้ว พยาบาลหน้าห้องตรวจ จะคอยกีดกันไว้เป็นลำดับแรก และหมอก็ไม่ยอมตรวจรับรองให้เป็นลำดับที่สอง  ผมทราบมาจากนายแพทย์ที่นับถือท่านหนึ่งว่า เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าว มีคนพิการ และคิดว่าตัวเองพิการมาขอรับการตรวจจำนวนมาก หากสถานพยาบาลรับรองไปแล้ว ข้อมูลจะไปปรากฏที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จากจังหวัดก็รายงานสู่กระทรวง หลังจากนั้น ก็จะเป็นการไล่บี้จากกระทรวงสาธารณสุขลงมาถึงสถานพยาบาลนั้นๆ เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขถือว่า พื้นที่ใดมีคนพิการมาก ย่อมหมายถึงความด้อยประสิทธิภาพของสถานพยาบาลในพื้นที่นั้น ดังนั้น กว่าคนพิการของผมจะได้ใบรับรองกันสักคน ผมจะต้องเข้าไปชี้แจงระเบียบ +ประกาศ ให้แพทย์ผู้ตรวจรับรู้หลายครั้ง จนโดนเกลียดขี้หน้าไปแล้ว  เชื่อว่า หากวันใดผมมีเหตุต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนี้ ผมอาจจะเสียชีวิตจากสาเหตุที่แพทย์วินิจฉัยว่า "มดกัดตาย" ก็เป็นได้

ขออภัยที่นอกเรื่องครับ

ตาม ที่คุณอาผู้พันฯ กล่าวครับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย ใช้ระเบียบฯ ตัวเดียวกันครับ  ผมเชื่อว่านอกจากความไม่รู้ และขี้เกียจของเจ้าหน้าที่แล้ว ความที่มีอัตตาสูง กลัวเสียหน้าว่าตัวเองผิดพลาด ไม่เข้าใจระเบียบ ก็มีส่วนที่ทำให้ผู้พิการหลายๆ ท่านประสบความยากลำบากในการขึ้นทะเบียน

เอา แค่ไปรับการตรวจโดยแพทย์ ก็ลำบากอยู่แล้ว เพราะผู้พิการบางคน ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เลย บางครั้งการเดินทางก็ลำบาก เนื่องจากไม่มีพาหนะของตนเองในการเดินทาง เนื่องจากตำบลของผมส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง และเกษตรกรรม มีฐานะค่อนข้างยากจน จึงอำนวยความสะดวกด้วยการทำเรื่องใช้รถราชการรับส่งคน พิการ + ผู้ดูแล ไปรับการตรวจรับรองความพิการครับ ใช้เวลา 5 วัน เนื่องจากเมื่อสำรวจจำนวน และแยกประเภทคนพิการแล้ว ต้องกำหนดวันที่เหมาะสมแล้วแจ้งให้คนพิการทราบครับ  เนื่องจากแต่ละวัน จะมีหมอเฉพาะทางมาต่างกรรมต่างวาระกัน ยกเว้นคนพิการทางกาย สามารถไปได้ทุกวัน

ผมลองลงการทำงานของผมไว้ เผื่อมีเจ้าหน้าที่ที่ อปท. อื่นได้อ่าน ก็ลองนำไปปฏิบัติกันได้ครับ งานของเราคืองานบริการครับ นักพัฒนาชุมชน คือผู้ที่พัฒนาชุมชนทุกด้าน แต่ต้องเริ่มที่จิตใจของตนเองเสียก่อนครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น P วันที่ตอบ 2010-04-01 22:59:57 IP : 125.26.48.38


ความเห็นที่ 39 (3167256)

 

 

ผมขอขอบคุณ......นักพัฒนา ชุมชนของ อบต. จังหวัดสิงห์บุรี มาก ๆ ครับที่มาช่วยกันไขข้อข้องใจที่คนพิการ และผู้ที่ไม่ทราบกฎระเบียบของคนพิการ ใปห้ได้รับความกระจ่างมากขึ้น...

เมื่อคนที่ไม่ทราบ  ได้รับทราบ และเขาได้สิทธินั้นตามกฎหมายบัญญัติ ผมเชื่อว่า คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่เขาต้องดีขึ้น ไม่มากก็น้อยครับ... (เชื่อเถอะ....) 

.

  - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331

http://www.waddeeja.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ

สมาคมคนพิการ

0204532043

*********************

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-04-02 20:43:36 IP : 124.122.27.58


ความเห็นที่ 40 (3168262)

9 เมษายน 53 จ่าย 500 บาท คนพิการ กทม.

 

นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ กทม.เปิดรับลงทะเบียนคนพิการที่มีทะเบียนบ้านในพื้นที่ กทม. ทั้ง ๕๐ เขตตั้งแต่วันที่ ๓ ธ.ค. ๕๒-๓๐ ม.ค. ๕๓ ที่ผ่านมา เพื่อรับเบี้ยความพิการเดือนละ ๕๐๐ บาท ตามกฎหมายที่รัฐจำเป็นต้องสงเคราะห์ หรือช่วยเหลือคนพิการด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสมนั้น ขณะนี้มีคนพิการที่ลงทะเบียนและได้รับการตรวจสอบเอกสารจากสำนักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต ซึ่งจะได้รับเบี้ยความพิการทั้งสิ้น ๒๓,๗๖๘ ราย งบประมาณรวม ๗๑,๓๐๔,๐๐๐ บาท

 

ทั้งนี้ ทางสำนักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต เตรียมที่จะดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยความพิการรายละ ๕๐๐ บาทต่อเดือนในทุกวันที่ ๑๐ ของทุกเดือนไปจนถึงเดือน ก.ย. นี้ โดยในเดือน เม.ย. นี้ กทม. จะเลื่อนจ่ายเบี้ยความพิการเร็วขึ้นเป็น

วันที่ ๙ เม.ย. นี้แทน เพื่อไม่ให้ตรงกับวันหยุดในช่วงสงกรานต์ โดยคนพิการทุกรายที่ได้รับสิทธิก็จะได้รับเบี้ยความพิการตรงตามกำหนดทุกวันที่๑๐ ของเดือนทุกครั้งอย่างแน่นอน

 

นางทยา กล่าวต่อว่า หลังจากคนพิการทุกรายได้รับเบี้ยความพิการไปจนถึงสิ้นปีงบประมาณ ๕๓ หรือภายในเดือน ก.ย. นี้แล้ว คนพิการจะต้องดำเนินการลงทะเบียนใหม่ เพื่อให้ กทม. เสนอเรื่องเพื่อขอจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ สาเหตุที่ กทม. เปิดให้ลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง เพราะอาจจะมีคนพิการแสดงความจำนงขอรับเบี้ยความพิการเพิ่มเติม รวมทั้งเพื่อเป็นการติดตามและตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ด้วย ทั้งนี้ สำหรับเขตที่มีคนพิการเดินทางมาลงทะเบียนขอรับเบี้ยมากที่สุด คือ

เขตบางแค จำนวน ๑,๐๑๐ ราย รองลงมา คือเขตดินแดง ๙๕๐ ราย

บางเขน ๙๐๑ ราย ภาษีเจริญ ๘๕๖ ราย หนองแขม ๗๙๐ ราย ดอนเมือง ๗๖๓ ราย จอมทอง ๗๒๗ ราย บางซื่อ ๗๒๕ ราย ธนบุรี ๗๑๐ รายและเขตหนองจอก ๖๔๗ ราย.

(เดลินิวส์ออนไลน์ ๕ เม.ย. ๒๕๕๓ )

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331

http://www.waddeeja.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ

สมาคมคนพิการ

0604531924

*********************

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-04-06 19:24:40 IP : 124.122.26.100


ความเห็นที่ 41 (3171344)

ความเห็นที่ 35 (3171329)

เรียน พันตรีศิริชัย

ผมมีพี่ชายเป็นคนพิการจากอุบัติเหตุตั้งแต่ ปี 2538 ขาขาด 1 ข้าง มีสมุดประจำตัว ได้ทำเรื่องขอเบี้ยคนพิการแล้วหลายครั้งมาก ๆ จนจะท้อแท้  ปัจจุบัน ผู้ใหญ่บ้านประกาศชื่อแล้วเมื่อเมษายน 53  แต่คณะกรรมการ อบต ไม่รับรองและอนุมัติ โดยไม่บอกสาเหตุ แต่กับเสนอชื่อญาติ ที่อ้างสมองเสื่อมแทน ซึ่งเป็นคนปกติแท้ ปัจจุบันพี่ชายผมยังไม่ได้เลย ตอนนี้ต้องทำงานเย็บผ้าโหลได้ต้วละบาท ได้วันละ 80 บาท หักค่ารถค่ากินค่าบ้านพักก็ไม่พอแล้ว  

ทำอย่างไรพี่ชายผมถึงจะได้เบี้ยยังชีพหนี้ครับ

ผู้อาภัพ

ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้อาภัพ (rmorn-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-04-17 17:30:06 IP : 58.136.48.121

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331

http://www.waddeeja.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ

สมาคมคนพิการ

1704531905

*********************

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-04-17 19:05:47 IP : 124.121.139.133


ความเห็นที่ 42 (3195179)

สวัสดีครับ

ผมคนพิการคนหนึ่งที่ได้รับเงินเบี้ยความพิการ แต่มันมีปัญหาอยู่ว่าการจ่ายเงินเขาจ่ายย้อนหลังให้กี่เดือนบางแห่งก็2เดืนบางแห่ง3เดือน

ผมจึงอยากทราบว่าจริงแล้วเขาให้กี่เดือน

ความจริงกำลังกระจ่าง

ผู้แสดงความคิดเห็น กลัวความไม่เป็นธรรม วันที่ตอบ 2010-07-07 10:22:31 IP : 117.47.251.5


ความเห็นที่ 43 (3195181)

สวัสดีครับ

ผมคนพิการคนหนึ่งที่ได้รับเงินเบี้ยความพิการ แต่มันมีปัญหาอยู่ว่าการจ่ายเงินเขาจ่ายย้อนหลังให้กี่เดือนบางแห่งก็2เดืนบางแห่ง3เดือน

ผมจึงอยากทราบว่าจริงแล้วเขาให้กี่เดือน

ความจริงกำลังกระจ่าง

ผู้แสดงความคิดเห็น กลัวความไม่เป็นธรรม วันที่ตอบ 2010-07-07 10:25:54 IP : 117.47.251.5


ความเห็นที่ 44 (3213149)
botas ugg botas ugg uggs sale uggs sale boots boots leather boots for women leather boots for women
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (ixtlbc-at-hushmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-21 21:52:52 IP : 125.118.233.198


ความเห็นที่ 45 (3219297)

หวัดดีค่ะ เราเป็นหูหนวกนะ อยากสงเคราะห์ 500 บาทเดือน บ้าน เทศบาลสำโรงเหนือ จริง โทร0847604240

ผู้แสดงความคิดเห็น อยากสงเคราะห์ วันที่ตอบ 2010-10-22 16:01:06 IP : 110.168.91.48


ความเห็นที่ 46 (3219299)
หวัดดีค่ะ เราเป็นหูหนวกนะ อยากสงเคราะห์ 500 บาทเดือน บ้าน เทศบาลสำโรงเหนือ จริง โทร0847604240
ผู้แสดงความคิดเห็น เกศริน แซ่เจ้า (Ljn_69-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-10-22 16:04:58 IP : 110.168.91.48


ความเห็นที่ 47 (3223649)
ตาบอดข้างหนึ่ง ข้างหนึ่งมัว ลำบากจะแย่ หมอออกเอกสารรับรองความพิการให้แล้ว แต่พัฒนาสังคมบอกตาบอดข้างเดียวไม่พิการเลยไม่ออกบัตรให้ ไม่รู้จะทำอย่างไร..เซ้ง
ผู้แสดงความคิดเห็น คนไทยรึเปล่า วันที่ตอบ 2010-11-11 13:53:30 IP : 123.242.163.185


ความเห็นที่ 48 (3223701)

ตอบ คนไทยรึเปล่า.....

1. โทรคุยกับผม 08-1372-4201

2. พมจ.จังหวัดไหน

3.เอกสารรับรองความพิการที่หมอ ออกมาให้ยังอยู่หรือไม่

(กรณีของคุณ ถ้าตาบอดข้างเดียว ไม่ถือว่าเป็นคนพิการ ครับ.

แต่ถ้าตาบอด 1 ข้าง แล้วตาข้างที่เหลือ ฝ้ามัว มองเห็นเลือนลางไม่ชัด หมอมีเครื่องมือวัดครับ ถ้าเข้าหลักเกณฑ์ ถือว่า เป็นคนพิการครับ)

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331

http://www.waddeeja.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ

สมาคมคนพิการ

1111532012

*********************

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-11-11 20:11:58 IP : 124.121.139.117


ความเห็นที่ 49 (3273331)

 สวัสดีค่ะ

ดิฉันเป็นคนพิการทางการได้ยิน ตอนนี้ยังไม่ได้รับเบื้ยคนพิการแล้ว รอนานสองเดือนแล้วค่ะ ทำไมสำนักเขตบางกอกใหญ่ยังไม่ได้จ่ายคนพิการให้คนพิการ เพราะเหตุใด  

ผู้แสดงความคิดเห็น เด็กดี วันที่ตอบ 2012-01-12 18:42:56 IP : 58.8.112.34


ความเห็นที่ 50 (3279625)

 เรียนสอบถามค่ะ

อาการป่วยทางจิตประสาทเรื้อรังถือว่าเข้าข่ายคนพิการได้ไหมคะ และมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือหรือไม่ อีกอย่างถ้าหากทำเล่มหนังสือคนพิการหายต้องทำอย่างไรบ้างคะ 

ด้วยความเคารพ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้อุปถัมภ์ผู้ป่วยจิตประสาท วันที่ตอบ 2012-03-09 22:14:08 IP : 124.120.193.56[1] 2 ถัดไป >>


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล
รหัสป้องกันสแปม *CAPTCHA Image

Copyright © 2010 All Rights Reserved.